PROGRAM KONFERENCE

Středa 11. listopadu

Dne 11. 11. 2015 se bude konat regionální SEMINÁŘ CSV na nové programové období z pohledu PRV.

Tento seminář realizuje regionální úroveň CSV v rámci aktivit RO SZIF Olomouc a je určen zejména pro zástupce MAS z RO Olomouc. (kapacita je naplněna)

Čtvrtek 12. listopadu

HLAVNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM

Turistické centrum Velehrad, Salašská 328, 687 06 Velehrad

8:00 - 9:30 svoz účastníků z jednotlivých hotelů a penzionů dle jízdního řádu
8:00 - 9:30 registrace účastníků
9:30 - 10:30 úvodní zdravice
Mgr. Aleš MERGENTAL, starosta obce Velehrad
MVDr. Stanislav MIŠÁK, hejtman Zlínského kraje
Ing. Josef TABERY, ředitel Odboru Řídící orgán PRV
Ing. Vladimír MANA, náměstek ministra, MŽP, ředitel sekce státní správy
Mgr. Eduard KAVALA, předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky
10:30 - 12:00 úvodní prezentace k tématu konference:
 • Prezentace Programu rozvoje venkova
  1. Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídící orgán PRV
  2. Ing. Miroslava Tichá, odbor regionální politiky, MMR ČR
 • PŮDA jako dar života - péče o vodu v krajině
  1. Ing. Simona Székelyová, ředitelka Sekce řízení krajských pozemkových úřadů, SPÚ
 • PŮDA jako dar obživy
  1. Ing. Jiří Hladík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
 • PŮDA jako dar žití
  1. Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko
 • PŮDA jako dar poznání
  1. Miroslav Kovářík, starosta obce Modrá, oceněné stříbrnou medailí ve 40. ročníku evropské soutěže měst a obcí s názvem Entente Florale Europe 2015
12:00 - 13:00 oběd – buffet (v prostranství za Turistickým centrem)
od 13:00 ubytování účastníků v místních hotelích a penzionech
13:30 - 17:00 Odborné exkurze
Změna programu vyhrazena (v případě nízké obsazenosti mohou být některé exkurze spojeny či zrušeny).
Exkurze A
Exkurze B
Exkurze C
Exkurze D
 • Prohlídka Muzea tupeské keramiky, Tupesy
 • Prohlídka Muzea vinařství „Pod starýma horama“, Boršice u Buchlovic
 • Prohlídka památkových domků, Ostrožská Nová Ves
 • Prohlídka krojové šicí dílny „Lidové tradice a řemesla Uherský Ostroh“, Uherský Ostroh
Exkurze E Návštěva ekologického institutu „Veronica“ v obci Hostětín (moštárna Hostětín) – komentovaná exkurze

ALTERNATIVNÍ PROGRAM

 • Návštěva poutního areálu, Velehrad
 • Návštěva areálu Archeoskanzenu, Modrá
 • Návštěva areálu Živá Voda – večerní prohlídka v čase od 17:00 do 22:00 hod.
 • Filmotéka, Turistické centrum Velehrad, Salašská 328
17:30 - 19:00 odjezd na ubytování účastníků ve vzdálenějších hotelích a penzionech, návrat zpět dle jízdního řádu
18:30 - 20:00 večeře - buffet
20:00 - 24:00 SPOLEČENSKÝ VEČER – „PUTOVÁNÍ PO KRAJI“ za účasti ministra zemědělství ing. Mariana Jurečky a Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského
Hotel Skanzen a Centrum Slováckých tradic, Modrá 227, 687 06 Velehrad
23:00 - 1:30 odjezd na ubytování účastníků ve vzdálenějších hotelích a penzionech

Pátek 13. listopadu

Turistické centrum Velehrad, Salašská 328, 687 06 Velehrad

WORKSHOPY, ZÁVĚRY WORKSHOPŮ

9:00 - 11:30 workshopy (názvy přednášek a jejich obsah prezentace budou upřesněny po dohodě s přednášejícími)

A: PŮDA jako dar života - péče o vodu v krajině

B: PŮDA jako dar obživy - současný vývoj zemědělství, vztah k půdě, soukromí zemědělci vs. uživatelé půdy, eroze půdy, prostupnost krajiny, místní zaměstnanost, podpora místních řemeslných i zemědělských produktů

C: PŮDA jako dar žití - krajina jako otevřená galerie starého i současného umění, obnova hmotného i nehmotného kulturního dědictví a jeho netradiční využití, provázanost kultury a cestovního ruchu, vztah ke kořenům

D: PŮDA jako dar poznání - dostupnost a kvalita služeb cestovního ruchu na venkově (ubytování, stravování na ekofarmách …), vhodná témata pro destinační management venkova a jeho organizace, nové impulsy a fenomény v cestovním ruchu a jak na ně reagovat, ...

závěry workshopů
11:30 - 12:15 prohlídka areálu poutního Velehradu
12:15 - 13:30 společné prohlášení k současnému stavu venkova a výzva k dalšímu směru rozvoje, koncert
14:00 - 15:00 oběd - buffet

Změna programu vyhrazena.

DOPROVODNÝ PROGRAM

11. 11. – 13.11.

Turistické centrum Velehrad, Salašská 328, 687 06 Velehrad – venkovní prostory

 • Prezentace projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu“ - ukázka mobilního autonomního resilientního kontejneru – MAREK
 • Po celou dobu trvání konference výstava „Má vlast cestami proměn“

12. 11. – 13.11.

Po celou dobu konání konference bude možno:

Čtvrtek 12. 11.

Turistické centrum Velehrad, Salašská 328, 687 06 Velehrad

EAFRDCelostátní síť pro venkovMinisterstvo zemědělství
Zlínský krajSpolek pro obnovu venkovaNS MAS ČRSZIF

info@konferencevenkov.cz