TÉMATA workshopů

A: PŮDA jako dar života

- péče o vodu v krajině

 • Ing. Jiří Krist, předseda MAS Opavsko
 • Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu
 • Ing. Milan Sáňka, Dr., tajemník České pedologické společnosti

B: PŮDA jako dar obživy

- současný vývoj zemědělství, vztah k půdě, soukromí zemědělci vs. uživatelé půdy, eroze půdy, prostupnost krajiny, místní zaměstnanost, podpora místních řemeslných i zemědělských produktů

 • Ing. Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury ZK – likvidace organických odpadů ve stravovacích zařízeních – nové technologie
 • Ing. Miroslav Florián, Ph.D., ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno – osevní postupy
 • Ing. Jaroslav Záhora, CSc., akademický pracovník Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin - Sucho začíná tam, kde končí život v půdě. Obnova struktury a úrodnosti půdy souvisí s péčí o organickou hmotu
 • Ing. Ludmila Mužikovská, Agrofyto spol. s r.o. Horní Lideč – ekologické zemědělství
 • Ing. Květuše Hejátková, předsedkyně Zemědělské a ekologické regionální agentury, z.s.

C: PŮDA jako dar žití

- krajina jako otevřená galerie starého i současného umění, obnova hmotného i nehmotného kulturního dědictví a jeho netradiční využití, provázanost kultury a cestovního ruchu, vztah ke kořenům

 • Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko – návrat k tradicím v krajině
 • Prof. Irena Ráček, výtvarnice a pedagožka, práce s přírodními materiály - mezinárodní projekty, např. Malování barvami Země
 • Ing. arch. Jan Kruml, Spolek pro obnovu venkova
 • Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., architektka, předsedkyně Sdružení hliněného stavitelství - hliněné stavby, jejich oprava a výstavba nových domů – dřevostaveb

D: PŮDA jako dar poznání

- dostupnost a kvalita služeb cestovního ruchu na venkově (ubytování, stravování na ekofarmách...), vhodná témata pro destinační management venkova a jeho organizace, nové impulsy a fenomény v cestovním ruchu a jak na ně reagovat, ...

„Venkov – jak můžeme uplatnit moderní technologie v propagaci“ – ukázka 2 krátkých filmů

 • Mirek Kovářík, starosta obce Modrá, oceněné stříbrnou medailí ve 40. ročníku evropské soutěže měst a obcí s názvem Entente Florale Europe 2015 – Evropská kvetoucí sídla a hlavní cenou v témže klání za biodiverzitu
 • Renáta Polišenská, REGION SLOVÁCKO, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, nositel ocenění Slovácko - Evropská excelentní destinace 2011
 • PhDr. Ladislav Kovář, vydavatel časopisu pro cestovní ruch - moderní formy propagace regionálních potravin u nás a v zahraničí (Polsko)
 • RNDr. Ivan Marek, ředitel reklamní a marketingové agentury - moderní formy propagace venkova – krátký film (3 min)
EAFRDCelostátní síť pro venkovMinisterstvo zemědělství
Zlínský krajSpolek pro obnovu venkovaNS MAS ČRSZIF

info@konferencevenkov.cz