Závěry Národní konference Venkov 2016

Účastníci Národní konference Venkov 2016, se shodli formou diskusí u kulatých stolů na následujících doporučeních, která jsou důležitá pro kvalitu života obyvatel venkova dokument PDF…