Společenský večer

 

Sál Domu Kultury Litoměřice

Celým večerem bude provázet Kapela Rostislava Pechouška

Páni kluci – Litoměřický chlapecký sbor se symfonickým orchestrem

Konferenční sál Hradu Litoměřice

Jazzový večer

 

překvapení večera – Spojené hudby