Kontakt

INFORMACE

Ing. Jíří Kosel, předseda SPOV Pk, tel: 606 660 205

Jozef Petrenec, místopředseda SPOV Pk, tel: 606 660 233

Bc. Kristýna Vodrážková, koordinátorka, tel: 725 532 360

Monika Holečková, fakturace, tel: 466 681 966

Zuzana Bolehovská, ubytování, tel: 466 681 966, 608 004 277

HLAVNÍ POŘADATEL

Spolek pro obnovu venkova ČR
sídlo: Bělotín 151, 753 64 Bělotín
IČ: 64937178

POŘADATEL PRO ROK 2017

Spolek pro obnovu venkova pro Pardubický kraj
sídlo: Horní Ředice 101, 533 75
IČO: 75095025

Číslo účtu konference: 212615170/0300

Variabilní symbol: 201711

MÍSTA KONÁNÍ

Dříteč 155, 533 05 Dříteč

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. Jíří Kosel, předseda SPOV Pk, tel: 606 660 205

Jozef Petrenec, hlavní manažer konference, tel: 606 660 233

Bc. Kristýna Vodrážková, koordinátorka, tel. 725 532 360

Monika Holečková, fakturace, tel: 466 681 966.

Zuzana Bolehovská, ubytování, tel: 466 681 966, 608 004 277

Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník Spolku pro obnovu venkova ČR a předseda Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje.

Ing. arch. Jan Florian, 2. místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

Ing. Václav Bešta, předseda Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje a starosta městyse Brozany nad Ohří.

Jana Červinková, odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje a manažerka NKV 2016.

Jaroslava Žáková, odbor ŽPZ, POV Pardubického kraje

Ing. Michaela Kovářová, KS MAS Pardubického kraje

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR

PaedDr. Věra Libichová, tajemnice SPOV ČR

Tomáš Dubský, místopředseda SMS ČR Pardubického kraje