Program

1. den konference – 1. 11. 2017

Jednání partnerských organizací:

Od – doBod programu
13:00 – 14:00Registrace účastníků
14:00 – 17:00Setkání výboru NS MAS
14:00 – 18:00Jednání předsednictva SMS ČR a rady SMS ČR
15:00 – 17:00Jednání územních partnerů
17:00 – 18:00Společné jednání předsednictva SPOV ČR a předsednictva SPOV Pardubického kraje
18:00 – 19:00Individuální ubytování účastníků
19:00 – 24:00Společné setkání partnerských organizací a ochutnávka regionálních specialit

2. den konference – 2. 11. 2017

Od – doBod programu
8:00 – 9:00Ubytování, registrace účastníků
8:00 – 9:00Ranní coffee-break
9:00 – 9:30Plenární zasedání

Zahájení konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

Pozdravy hostů

 

9:30 – 10:30Plenární zasedání

Duchovní rozměr obnovy venkova

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., biskup královéhradecké diecéze

Politika venkova v Programu rozvoje venkova

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

Subsidiarita a víceúrovňová správa (včetně komunitně vedeného místního rozvoje)

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Informace o výsledcích 3. Evropského venkovského parlamentu v Holandsku (Venhorst 18.-21. října 2017)

Ing. Radim Sršeň, místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, člen předsednictva Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, Výboru regionů EU a starosta obce Dolní Studénky (Olomoucký kraj)

10:30 – 11:00Dopolední coffee-break
11:00 – 12:00Plenární zasedání

Současný pohled MMR na rozvoj venkova a východiska pro přípravu politiky soudržnosti po roce 2020

Ing. Andrea Daňková, Odbor regionální politiky MMR

Agroturistika a podnikání na venkově

Ing. Václav Kroutil, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Pardubického kraje

Sociální podnikání / zemědělství

Ing. Pavel Šotola, radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje

Sdružení Neratov

Ing. Antonín Nekvinda, finanční manažer Sdružení Neratov, z.s.

12:00 – 13:15Oběd
13:30 – 18:30Exkurze

  1. Bohdanečsko (Dříteč, Lázně Bohdaneč, Dolany, Křičeň)
  2. Železnohorský region (Kunětice, Horecký Dvůr u Jedousova, Lipina)
  3. Holicko (Býšť, Ostřetín, Uhersko)
  4. Region Kunětické hory, Holicko (Vysoké Chvojno, Horní Ředice, Spojil)
20:00 24:00Společenský večer

3. den konference – 3. 11. 2017

Od – doBod programu
7:00 – 9:00Snídaně pro ubytované hosty
8:00 – 9:00Registrace účastníků
9:00 – 14:00Hlavní konferenční program
9:00 – 9:30Plenární zasedání

Shrnutí exkurzí

Zástupci jednotlivých tras

9:30 – 12:30Tematické pracovní skupiny (workshopy) ve 4 tématech
1)  Agroturistika a podnikání na venkově

(moderuje Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR)

a)  Pospolitost v obci jako základ podnikání

Bc. Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice (Moravskoslezský kraj), Spolek pro obnovu venkova ČR a Tomáš Dubský, starosta obce Vysočina (Pardubický kraj)

b)  Renesance agroturistiky – nová vize, přístupy a očekávání

Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky

c)  Místní produkty, výrobní sítě a krátké odbytové řetězce

Ing. David Novák, statek Uhersko, majitel obchodu s regionálními potravinami Český sedlák, Uhersko (Pardubický kraj)

d)  Je obchodní obslužnost reálným problémem dneška?

Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR a starosta obce Bělotín

e)  Pošta Partner

Ing. Libor Černý, starosta obce Lipoltice (Pardubický kraj)

Dopolední coffee-break

Diskuse (kulaté stoly)

·      agroturistika, regionální produkty a odbytové řetězce

·      ostatní podnikání na venkově

·      základní venkovské služby a infrastruktura

2)  Sociální podnikání/zemědělství

(moderuje Ing. Roman Haken, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, ředitel Centra pro komunitní práci střední Morava/Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR)

a)  Pracovní příležitosti v zemědělských podnicích – Farma Květná jako součást projektu Pardubického kraje z Evropského sociálního fondu

Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel z. ú. Květná zahrada, Květná

b)  Příklad sociálního podnikání zemědělce

Jaroslav Rosa, rodinná farma Rosa, Batňovice (Královéhradecký kraj)

c)  Pracovní příležitosti v lesích a při péči o zeleň

Mgr. Terezie Mertlíková, Trutnovská zeleň, o.p.s. (Královéhradecký kraj)

d)  Pracovní příležitosti pro místní obyvatele a dlouhodobě nezaměstnané ve státním podniku Lesy ČR

Ing. Mikuláš Říha, odbor personální a ekonomiky práce s. p. Lesy ČR

e)  Pracovní příležitosti při obnově malých měst

Bc. Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkův Brod a předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Dopolední coffee-break

Diskuse (kulaté stoly)

·      sociální podnikání v zemědělských podnicích

·      pracovní příležitosti v lesích a při péči o zeleň

·      komunitně vedený místní rozvoj a pracovní příležitosti při obnově malých měst

3)  Zemědělství, lesní hospodářství a krajina

(moderuje Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta Agrární komory ČR)

a)  Podpora malých a rodinných farem, generační obměna

Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství  České republiky

b)  Využívání potenciálu českého zemědělství a životní prostředí

Ing. Leoš Říha, víceprezident Agrární komory ČR

c)  Šetrné hospodaření v lesích

Radomír Charvát, jednatel a ředitel společnosti Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. a

Ing. Zdeněk Odvárka, ředitel společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.

d)  Milion stromů pro krajinu

Mgr. Petr Kulíšek, koordinátor za krajské sdružení MAS Královéhradeckého kraje a

Mgr. Vít Hrdoušek, předseda Krajského sdružení MAS Jihomoravského kraje

Dopolední coffee-break

Diskuse (kulaté stoly)

·      podpora malých a rodinných farem, generační obměna

·     české zemědělství a životní prostředí, výsadba dřevin

·      šetrné hospodaření v lesích

4)  Subsidiarita a víceúrovňová správa

(moderuje Mgr. Kateřina Kapková, sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů, Kancelář Svazu měst a obcí ČR)

a)  Podpora rodiny v obcích

RNDr. Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

b)  Posílení podílu obcí na rozpočtovém určení daní

JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR

c)  Integrovaný rozvoj venkova a role Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na příkladu MAS Opavsko (Moravskoslezský kraj)

Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR

d)  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území působnosti obce s rozšířenou působností Chrudim

Mgr. Eva Feyfarová, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko

e)  Snižování administrativní zátěže

Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník Spolku pro obnovu venkova ČR/Mgr. Tomáš Chmela, tajemník Sdružení místních samospráv ČR

Dopolední coffee-break

Diskuse (kulaté stoly)

·         rodina

·         obec (rozpočtové určení daní)

·         komunitně vedený místní rozvoj

·         vzdělávání na venkově

·        snižování administrativní zátěže

12:30 – 13:30Plenární zasedání

Shrnutí workshopů a výstupů konference

moderátoři jednotlivých workshopů

  1. téma Agroturistika a podnikání na venkově
  2. téma Sociální podnikání/zemědělství
  3. téma Zemědělství, lesní hospodářství a krajina
  4. téma Subsidiarita a víceúrovňová správa

Výsledky hlasování o problémech / opatřeních vzešlých z kulatých stolů

13:30 – 14:00Politika rozvoje venkova v období 2020+

Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán Programu rozvoje venkova MZe

Závěrečné shrnutí konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

14:00Oběd