Témata

1. Agroturistika a podnikání na venkově

 • agroturistika, regionální produkty a odbytové řetězce
 • ostatní podnikání na venkově
 • základní venkovské služby a infrastruktura

2. Sociální podnikání/zemědělství

 • sociální podnikání v zemědělských podnicích
 • pracovní příležitosti v lesích a při péči o zeleň
 • komunitně vedený místní rozvoj a pracovní příležitosti při obnově malých měst

3. Zemědělství, lesní hospodářství a krajina

 • podpora malých a rodinných farem, generační obměna
 • české zemědělství a životní prostředí, výsadba dřevin
 • šetrné hospodaření v lesích

4. Subsidiarita a víceúrovňová správa

 • rodina
 • obec (rozpočtové určení daní)
 • komunitně vedený místní rozvoj
 • vzdělávání na venkově
 • snižování administrativní zátěže