Dokumenty NKV 2018

Ke stažení:

Výsledky ankety „12 problémů českého venkova“

Syllabus referátu Dr. Erwina Prölla
Dr. Erwin Pröll, předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice 

Rodina a obecní pospolitost
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Strategické řízení rozvoje venkova a jeho nástroje
Ing. David Koppitz, sekce regionálního rozvoje

Voda a stromy v krajině
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. ředitel ENKI, o.p.s. Třeboň

Program obnovy dědiny
Slovenská agentura životného prostredia

Klimagrün – Klimatická zeleň
Klemens Rybaczek

Milion stromů pro krajinu
Mgr. Vít Hrdoušek, projektový manažer MAS Strážnicko

Politika rozvoje venkova – budoucnost
Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídící orgán PRV

Prezentace z workshopů:

Projekty realizované v obci Vepříkov

Obnova vesnice Nová Lhota

Kyjovské Slovácko v pohybu

EUROCENTRA

Výstupy z jednotlivých workshopů: