Program

Konference Venkov nově v říjnovém termínu

Květnový termín Konference Venkov ve Žďáře nad Sázavou se zatím přesouvá na podzimní dny.

Doufáme, že se s Vámi v termínu 12. – 14. 10. 2021 už uvidíme!


Dům kultury, Dolní 183/30

591 01 Žďár nad Sázavou

1. den konference – 21. září 2020

od 10:00Registrace účastníků (Dům kultury, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou)
Jednání partnerské organizace – Národní síť místních akčních skupin ČR
Společné setkávání a jednání partnerských organizací 
– Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR
13:00 – 15:00Prezentace Ministerstva pro místní rozvoj

„Venkov v 3. dekádě 21. století: území, ve kterém se dobře žije a o němž se říká, že se v něm dobře žije“
Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

„Podpora venkova z evropských a národních programů MMR“
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce evropských a národních programů
15:00 – 16:00Prezentace Ministerstva kultury a Kraje Vysočina

„Podpora péče o památky a kulturní dědictví“
Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací

„Venkov a Koncepce rodinné a seniorské politiky v Kraji Vysočina“
Mgr. Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, zodpovědný za oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací
Mgr. Stanislava Holbová, Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb Kraje Vysočina  
15:30 – 17:00Společné jednání územních partnerů
18:00Slavnostní uvítání účastníků na Zámku Žďár nad Sázavou (Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou)
20:00-24:00Komentované prohlídky zámku a muzea nové generace, individuální program a neformální posezení v prostorách zámku

2. den konference – 22. září 2020

8:00 – 8:30Registrace účastníků, ranní coffee-break
8:00 – 13:00 Trh místních produktů před Domem kultury
8:30 – 9:15Zahájení konference: 
Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu
Vystoupení zástupců Senátu PČR, Ministerstva zemědělství, Kraje Vysočina, Ministerstva pro místní rozvoj,  Sdružení místních samospráv ČR, Národní sítě MAS ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace soukromých zemědělců ČR, Společnosti mladých agrárníků ČR, Agrární komory ČR
9:15-10:00Plenární zasedání
Úvodní příspěvky k tématům konference

I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově   
Program rozvoje venkova – inovace v zemědělství
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru ŘO PRV Ministerstvo zemědělství

II. Klimatická změna a péče o krajinu    
Nástroje péče o krajinu
Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  
Památky a historická města na venkově
Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
10:00Dopolední coffee-break
10:00-12:00PRACOVNÍ SKUPINY


I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově   
Moderátor: Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Prezentace:
„Moderní inovativní přístupy k zemědělství“ , žadatel Martin Brož
Projekt: Rozmetadlo minerálních hnojiv
Projekt: Postřikovač
Prezentuje Ing. David Brož, SMA ČR 

Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů“
Prezentuje Ing. Vítězslav Krček, Ph. D., AGRA Řisuty s.r.o.

„Precizní zemědělství“ – vystoupení zástupce Technické fakulty ČZU Praha

Farma Jan Frühbauer, bronzová medaile r. 2019, v programu exkurze trasa 2 projekty PRV k realizaci


II. Klimatická změna a péče o krajinu    
Moderátor: Ing. Václav Hlaváč, ředitel  Regionálního pracoviště CHKO Žďárské vrchy

Prezentace:
„Poučení z praxe – průšvihy a nástroje obnovy lesa“ se zaměřením a s ukázkou spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru.
„Technika a technologie pro lesní hospodářství“
Prezentuje Constantin Kinský, majitel Zámku Žďár nad Sázavou

„Péče o půdu a zadržení vody v krajině“
Prezentuje Ing. Květuše Hejátková, ředitelka, Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s

„Změna klimatu v realitě Vysočiny“
Prezentuje Ing. Zbyněk Bouda, jednatel, Energetická agentura Vysočiny

III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
Moderátor: JUDr. Radan Večerka

Prezentace:
 
„Historie vzniku a současnost LEADER v ČR“
Prezentuje JUDr. Radan Večerka

„Současnost LEADERu
Prezentuje Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS ČR

„Zkušenosti s LEADERem
Prezentuje Ing. František Winter, bývalý předseda NS MAS ČR, předseda ČMSZP

„LEADER – ztracená příležitost rozvoje venkova ?“ 
Prezentuje Anna Čarková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Zkušenosti práce MAS na Slovensku
Prezentuje Štefan Škultety, předseda NS MAS Slovensko

„Příprava Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje venkova, odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR

IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch
Moderátor: Ing. Mgr. Jan Sedláček, 1. místopředseda SMS ČR
Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR


Prezentace: 
„Historická města na Vysočině
Prezentuje Miroslava Švaříčková, starostka města Brtnice – města roku 2018
Ing. Miloň Slabý, starosta města Jemnice – historické město Kraje Vysočina 2019

„Potenciál venkova jsou lidé

Prezentuje Mgr. Ladislav Stalmach, starosta obce Vír – 1. místo v I. Kategorii soutěže Obec přátelská seniorům 2019

„Kreativní průmysl/kultura na venkově“

Prezentuje Mgr. Ing. Jan Sedláček, starosta obce Křižánky, „Vybudování komunitního centra Stodola“
 
Agroturistika na Vysočině

Prezentuje Soňa Ošmerová
12:00-13:00Oběd
13:00-17:00EXKURZE

Trasa I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově 
– Ekologické zemědělství, potravináři:

Havlíčkova Borová, Zemědělská a.s., IČ: 25252267, „Nákup speciálních zemědělských strojů“
„Stavební úpravy objektů střediska“
 
Farma Jan Frühbauer, Havlíčkova Borová- Peršíkov, IČ: 14539870, bronzová medaile Farma roku 2019, „Inovace v technologii ustájení skotu“
 
Zemědělská a.s. Krucemburk, IČ: 60917962, „Modernizace technologie zpracování masa“
„Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů  na trh“


Trasa II. Klimatická změna a péče o krajinu
– Lesy a voda v krajině

Aréna K-1 Vysočina, Polička-Město, IČ: 02506611, sportovní a rekreační aktivity, význam pro rozvoj regionu, prezentace projektů města Nové Město na Moravě
 
Město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, „Talířová fréza“
„LC Svážnice“
 
Jiří Kunc, Sklené, IČ: 71204997, stříbrná medaile v programu Pestrá krajina 2018, „Rekonstrukce zimoviště a porodny KBTPM a skladu krmiv“
 
Obec Křižánky, 3. místo Vesnice roku 2012, „Znám křišťálovou studánku“


Trasa III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
–  Ráj poznání a inspirace na Vysočině

Mitrovský dvůr, a.s. Strážek, IČ: 27752411, „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů- Mitrovský dvůr, a.s.“
 
Centrum EDEN, Nový Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem, Představení MAS Kraje Vysočina v Centru EDEN, prezentace úspěšně realizovaných projektů PRV/LEADER


Trasa IV. Rozvoj potenciálu venkova
–   Zemědělství – návrat k rurální společnosti

Václav Kratochvíl, Dobroutov, IČ: 03976742, „Investice do zahájení zemědělské činnosti – Václav Kratochvíl“
Farma Kratochvíl, Dobroutov – pícniny, udržitelnost a investice
 
Mlékárna Polná, spol. s r.o., Polná, IČ: 63493659, „Technologie strojového mytí forem“
 
Družstvo Vysočina, Polná, Janovice, IČ: 47903082, „Pořízení stroje ke zlepšení fyzikálních vlastností půdy“
 
„Investice do zemědělských podniků – Družstvo Vysočina“
Ústní prezentace projektů  v Mlékárně Polná
 
Muzeum Polná – kulturní památky na malém městě Vysočiny
 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie – národní kulturní památka, Židovské muzeum a synagoga Polná


Trasa V. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch
 – Kulturní dědictví a památka UNESCO
 
Zámek Žďár nad Sázavou – muzeum nové generace
 
Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO
 
Kinský Žďár nad Sázavou, Zámek, IČ: 46901523, „Oplocování výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin“
18:00Večeře
19:00-20:00Zahájení Společenského večera – Dům kultury Žďár nad Sázavou, program s ochutnávkou regionálních potravin a ochutnávkou piv místních pivovarů
20:00-24:00Společenský večer

3. den konference – 23. září 2020

9:00 – 14:00Hlavní konferenční program
9:00 – 9:10
Plenární zasedání – zahájení Ing. Veronika Vrecionová
9:10 – 9:30Shrnutí exkurzí ve 4 tématech
Zástupci jednotlivých tras
9:30 – 10:00„Strategický plán SZP 2021 – 2027“ zástupce MZe
9:40 – 10:00Dopolední coffee-break
10:00 – 11:00Plenární zasedání – shrnutí workshopů a výstupů konference

I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

II. Klimatická změna a péče o krajinu 
Ing. Václav Hlaváč

III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
JUDr. Radan Večerka

IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch
Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ing. arch. Jan Florian
11:15Zveřejnění výsledků pracovních skupin
11:30 – 12:30Plenární zasedání
Moderátor: Ing. Veronika Vrecionová,  předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu

Shrnutí výsledků pracovních skupin

Závěrečné shrnutí konference
Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu
13:00 – 14:00Oběd

* Konečný program může být odlišný v rámci jednotlivých časových bloků