KONFERENCE VENKOV 2023

pod záštitou Ing. Zdeňka Nekuly, ministra zemědělství; Jana Krkošky, MBA, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje;
Mgr. Ing. Jaroslava Šebka, předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR; RNDr. Heleny Pešatové, starostky města Frýdlant nad Ostravicí

16.-18. května 2023

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Hlavní 1755

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Legenda

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Ubytovací kapacity

Parkoviště

5

EXKURZNÍCH TRAS

320

ÚČASTNÍKŮ

23

PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

4

TÉMATA

Hlavní témata konference

ODOLNÝ VENKOV – Strategický plán Společná zemědělská politika 2023-2027, pozemkové úpravy, ekologická opatření v krajině atd.

PROSPERUJÍCÍ VENKOV – udržitelná produkce potravin, diverzifikace hospodářských činností atd.

PROPOJENÝ VENKOV – infrastruktura – dopravní i digitální, komunitní energetika atd.

SILNĚJŠÍ VENKOV – posílené komunity, přístup ke službám na venkově, sociální inovace atd.

Místní partneři konference

Moravskoslezský kraj, Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, město Frýdlant nad Ostravicí, obec Ostravice, obec Čeladná, MAS Frýdlantsko – Beskydy, MAS Pobeskydí, Mikroregion Frýdlantsko – Beskydy, Region Slezská brána, Sdružení obcí Jablunkovska a Sdružení obcí povodí Stonávky.

Momentky z letošního ročníku

Pojďte se s námi ohlédnout za letošním ročníkem NKV!