Vážení přátelé českého, moravského a slezského venkova,

Vy všichni jste zváni do Ústeckého kraje, kde se uskuteční Národní konference VENKOV 2016.

Ústecký kraj je všeobecně znám ve svých neblahých důsledcích na životní prostředí jako energetická a chemická základna naší země s krajinou povrchových dolů a tepelných elektráren. Lze jej ale také charakterizovat jako kraj, který má celkem 354 sídel. Z nich pak ve 46 obcích, která mají statut města, žije přibližně 80 % obyvatelstva, a to na 20 % plochy kraje. Opačným poměrem lze pak charakterizovat venkov Ústeckého kraje.

V centru nejúrodnější části kraje zvaném Zahrada Čech, ve městě Litoměřice, v rámci 8. ročníku největšího setkání partnerů venkova v ČR, budeme program plenárního zasedání i workshopů zaměřovat na člověka, bez kterého by venkov se svými ostatními atributy venkovem nemohl být. Zástupci veřejných, neziskových i soukromých organizací celostátní, regionální i místní úrovně a jednotlivci se zájmem o rozvoj venkova budou letos nově u kulatých stolů hledat pro náš venkov řešení nejdůležitějších témat vymezených manifestem Evropského venkovského parlamentu. Rovněž tak se můžete těšit na exkurze ve čtyřech trasách, kdy se podíváte do oblastí Podřipska, Lounska, Úštěcka a Lovosicka, popřípadě můžete využít i připravený náhradní program.

Mottem konference je Venkov v hlavě. Každý z nás si pamatuje – má „v hlavě“ několik stovek nebo i tisíc lidí, které zná z rodiny, ze školy, z práce nebo je jen tak prostě potkává ve své obci či městě a zná je jen podle obličeje nebo postavy. Jsou to jeho potenciální kamarádi, partneři, dodavatelé, řemeslníci a další přátelé. Ve velkém městě je mnohdy ani nedokáže najít, kdyby je potřeboval. Na venkově jsou tito lidé „z hlavy“ daleko blíž, lze je snadno a rychle najít a spolupracovat s nimi. Aby i ten nejmenší kout našeho venkova našel identitu a stal se „Důstojným místem pro život.“

Přijeďte do Litoměřic v Ústeckém kraji 20. a 21. října 2016.