Vážení přátelé venkova,

dovolte mi, abych Vás jménem partnerů, kteří se podílí na přípravě 9. Národní konference VENKOV 2017, pozval do Pardubického kraje. Konference se uskuteční s podporou Ministerstva zemědělství ČR 1. – 3. listopadu 2017 v obci Dříteč. Její program najdete zde.

Partnery letošní konference jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Celostátní síť venkova, Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky a Česká biskupská konference.

Pardubický kraj zahrnuje nejen úrodnou část Polabí, ale i Železné hory a Vysočinu na jihu a Orlické hory na severovýchodě. 10 km severně od Pardubic, téměř ve středu České republiky, najdete místo konání konference – golfový resort v obci Dříteč, zbudovaný na bývalé skládce popílku Opatovické elektrárny. Budete mít možnost zúčastnit se jedné ze 4 exkurzí, směrovaných na Bohdanečsko, Holicko, do Železných hor a regionu Kunětické hory, zaměřené na příklady dobré praxe.

Partneři se dohodli připravit konferenci, stejně jako loňskou konferenci v Litoměřicích ve formě „Venkovského parlamentu České republiky“. Diskuse ve workshopech a u kulatých stolů vyústí ve zformování 12 hlavních problémů/doporučení našeho venkova.

Podobnost k parlamentu nebude ve  volbě reprezentantů venkova – ta je pokryta účastí partnerů na přípravě a organizaci konference, ale v možnosti formovat závěry zdola – na workshopech a u kulatých stolů za účasti reprezentantů všech, kteří na venkově bydlí nebo pracují. Proto uvítáme účast nejen dotčených resortů, ale i všech obyvatel venkova, kteří se včas zaregistrují. Počítáme s cca 250 účastníky konference jako významně reprezentativním vzorkem názorů „zdola“.

Zdůrazňujeme subsidiaritu, jako princip podpory autonomie tradiční přirozené rodiny, obce a kraje a víceúrovňovou spolupráci. Proto jsme si pro letošní národní konferenci – venkovský parlament zvolili motto „Spojujeme venkov“.

Buďte u toho a přijeďte do Dříteče v Pardubickém kraji!

Ing. Jiří Kosel
předseda Spolku pro obnovu venkova Pardubického kraje