Dokumenty NKV 2018

Ke stažení:

Anketa „12 problémů českého venkova“

Prezentace 20. září 2018

Plenární zasedání

Rodina a obecní pospolitost
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Obnova center malých měst v Dolním Rakousku
Dr. Erwin Pröll, hejtman Dolního Rakouska v letech 1992-2017, předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice

Aktuální problémy rozvoje venkova a SZP
Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství

Strategické řízení rozvoje venkova a jeho nástroje
Ing. David Koppitz, sekce regionálního rozvoje

Voda a stromy v krajině
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. ředitel ENKI, o.p.s. Třeboň

20 let zkušeností s Programem obnovy dědiny na Slovensku
Ing. arch. Anna Kršáková, předsedkyně Spolku pro obnovu dědiny SR, a RNDr. Timotej Brenkus, vedoucí oddělení péče o venkovské životní prostředí sekce environmentalistiky a řízení projektů

Klimagrün – Klimatická zeleň
Klemens Rybaczek, odbor životního prostředí a energetického hospodářství Úřadu vlády Dolního Rakouska

Milion stromů pro krajinu
Mgr. Vít Hrdoušek, předseda Krajského sdružení MAS jihomoravského kraje

Exkurze 20. září

Exkurze NKV 2018

Prezentace 21. září 2018

Workshop č. 1: Voda a stromy v krajině

Význam pozemkových úprav pro akumulaci vody v krajině
Dr. Ing. Petr Marada, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Vodní nádrže a suché poldry v Šardicích
Blažena Galiová, starostka obce Šardice

Projekty zadržování vody v obci Modrá
Miroslav Kovařík, starosta obce Modrá

Zkušenosti sociálního podniku orientovaného na zeleň
RNDr. Jozef Zetěk, jednatel s.r.o. Ekovysočina

Workshop č. 2: Obnova center malých měst

Příklad regenerace městské památkové rezervace Strážnice
Mgr. Vít Hrdoušek, předseda Krajského sdružení MAS Jihomoravskéko kraje

Zdravé město Valašské Klobouky
Ing. Martin Janík, místostarosta města Valašské Klobouky

Obnova centra města Mšena
Ing. arch. Marek Prchal

Workshop č. 3: Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika

Zemědělské podnikání a agroturistika
Ing. Luboš Kopecký, Žádovice

Chov skotu s tržní produkcí mléka
Ing. Jan Vojta, hlavní zootechnik BONARGO Blažovice, a.s.

První velkopěstírna cherry rajčat v České republice
Ing. Václav Kuba, předseda představenstva ZD Janovice

Úprava vodních toků v rámci protipovodňových opatření
Tomáš Janovský, Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín

Workshop č. 4: Možnosti Komunitě vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí

Projekty obce Vepříkov v rámci MAS Královská stezka
Petr Bárta, starosta obce Vepříkov

Příklady úspěšných projektů v obci Nová Lhota
Mgr. Antonín Okénka, starosta obce Nová Lhota

Příklady úspěšných projektů MAS
Anna Čarková, krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje

Činnost eurocenter a evropské fondy
Ing. Nikola Sentlová, koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v eurocentru Zlín

Plenární zasedání

Politika rozvoje venkova – budoucnost
Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru Řídící orgán PRV

Workshop č. 1 : Voda a stromy v krajině

Workshop č. 2 : Obnova center malých měst

Workshop č. 3 : Program rozvoje venkova a společná zemědělská
politika

Workshop č. 4 : Možnosti Komunitě vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí

 

Výstupy z jednotlivých workshopů: