Program

Termín a místo konání: 19. – 21. 9. 2018, Kulturní dům Strážničan, Strážnice, Jihomoravský kraj

0. den konference – 19. 9. 2018

12:00-19:00

Jednání územních partnerů
Jednání výboru Národní sítě místních akčních skupin ČR
Jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR
Jednání předsednictva Sdružení místních samospráv ČR

20:00 – 24:00

Společné setkání partnerských organizací v Zámeckých sklepech ve Strážnici :

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Agentura pro sociální začleňování,
Agrární komora ČR, Asociace Entente Florale-souznění, Asociace krajů ČR, Asociace
soukromého zemědělství ČR, Celostátní síť pro venkov, Centrum pro
komunitní práci, Česká biskupská konference, Lesy ČR, Národní síť Místních
akčních skupin ČR, Národní síť zdravých měst ČR – Agenda 21, Ovocnářská unie ČR,
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení místních samospráv
ČR, Společnost mladých agrárníků ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Spolek pro obnovu venkova ČR, Státní pozemkový úřad, Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky
ČR, Ústav územního rozvoje, Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

1. den konference – 20. 9. 2018

Od – doBod programu
8:00-9:00Ubytování, registrace účastníků
8:00-9:00Ranní coffee-break
9:00-9:30Plenární zasedání v hlavním sále kulturního domu

Moderují: Anna Čarková, Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje, a Petr Pavlíček, Kulturní dům Uherské Hradiště

Zahájení konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

Mgr. Renata Smutná, starostka města Strážnice

Představení hlavních partnerů a hostů

Pozdravy hostů

JUDr. Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR

Mgr. František Lukl, MBA, předseda Svazu měst a obcí ČR

Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

9:30-10:55Plenární zasedání

Rodina a obecní pospolitost

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Obnova center malých měst v Dolním Rakousku (úvodní referát k workshopu č. 2)

Dr. Erwin Pröll, hejtman Dolního Rakouska v letech 1992-2017, předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice

Aktuální problémy rozvoje venkova a společné zemědělské politiky (úvodní referát k workshopu č. 3)

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek ministra zemědělství

Strategické řízení venkova a jeho nástroje (úvodní referát k workshopu č. 4)

Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

10:55-11:15Dopolední coffee-break
11:15-12:15Plenární zasedání

Voda a stromy v krajině (úvodní referát k workshopu č. 1)

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel ENKI, o.p.s. Třeboň

20 let zkušeností s Programem obnovy dědiny na Slovensku – voda a zeleň na venkově

Ing. arch. Anna Kršáková, předsedkyně Spolku pro obnovu dědiny SR, a RNDr. Timotej Brenkus, vedoucí oddělení péče o venkovské životní prostředí sekce environmentalistiky a řízení projektů Slovenské agentury životního prostředí

Projekt „Klimagrün/Klimatická zeleň“ (INTERREG V-A ATCZ 142)

Dipl.-Ing. Christiane Hannauer, odbor životního prostředí a energetického hospodářství Úřadu vlády Dolního Rakouska

Milion stromů pro krajinu

Mgr. Vít Hrdoušek, předseda Krajského sdružení MAS Jihomoravského kraje

12:15-13:00Oběd
13:30-17:30Exkurze ve 4 trasách a 4 tématech (projekty a témata najdete zde).

Trasa č. 1 Strážnicko

Kozojídky – Hroznová Lhota – Tvarožná Lhota – Strážnice

Trasa č. 2 Hodonínsko

Čejkovice (2 projekty) – Lužice – Mikulčice

Trasa č. 3 Horňácko – Ostrožsko

Blatnička (2 projekty) – Kuželov – Malá Vrbka

Trasa č. 4 Kyjovské Slovácko

Moravský Písek (2 projekty) – Kelčany – Skalka (2 projekty)

17:00-20:00

18:30-19:00

19:00-19:30

20:00-24:00

Stánky regionálních výrobců, cimbálová muzika před kulturním domem

Číše vína s hejtmanem Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilem Šimkem před kulturním domem, sázení pamětního stromu

Kulturní pořad „Zarážání hory“ před kulturním domem

Společenský večer ve všech prostorách kulturního domu

2. den konference – 21. 9. 2018

7:00-8:30Snídaně pro ubytované hosty
8:00-8:30Registrace účastníků
8:30-9:00Plenární zasedání

Shrnutí exkurzí ve 4 tématech

Zástupci jednotlivých tras

9:00-10:00Tematické pracovní skupiny (workshopy) ve 4 tématech – referáty

Workshop č. 1 : Voda a stromy v krajině

Moderuje Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

– Význam pozemkových úprav pro akumulaci vody v krajině
Dr. Ing. Petr Marada, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny
žadatel Petr Marada, reg. č. 07/001/13200/562/000, 2007-2013

Zalesňování zemědělské půdy v k.ú. Šardice a Násedlovice
žadatel Petr Marada, reg. č. 09/004/550/000194, 2007-2013

– Vodní nádrže a suché poldry v Šardicích
Blažena Galiová, starostka obce Šardice

Suchá nádrž Červenice N2
žadatel Státní Pozemkový úřad, pracoviště Hodonín, reg. č. 17/000/0431b/564/000037, 2014-2020

– Projekty zadržování vody v MAS Buchlov
Miroslav Kovařík, starosta obce Modrá

Revitalizace obce Modrá
žadatel obec Modrá, reg. č. 13/018/41200/116/001170, 2007-2013

– Zkušenosti sociálního podniku orientovaného na zeleň
RNDr. Jozef Zetěk, jednatel s.r.o. Ekovysočina

Workshop č. 2 : Obnova center malých měst (Manifest Evropského
venkovského parlamentu – bod 20)

Moderují Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, předseda Komise cestovního ruchu Svazu měst a obcí ČR a místostarosta
Havlíčkova Brodu, a Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu
venkova ČR

– Příklad regenerace městské památkové rezervace Strážnice
Ing. Petr Helísek, Městský úřad Strážnice a Ing. Vítězslav Hořák, projektant

Společně oživujeme historii venkova
žadatel město Strážnice, reg. č. 12/015/4210a/564/000023, 2007-2013

– Zdravé město Valašské Klobouky
Ing. Martin Janík, místostarosta města Valašské Klobouky

– Obnova centra města Mšena
Ing. arch. Marek Prchal

Workshop č. 3 : Program rozvoje venkova a společná zemědělská
politika)

Moderují Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR a Ing.
Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR

-Zemědělské podnikání a agroturistika
Ing. Hana Řehořková, Biofarma Pod Hájkem, s.r.o., Horní Branná

Stroje a technologie pro živočišnou výrobu
žadatel Biofarma Pod Hájkem s.r.o, reg. č. 15/022/11110/451/000561, 2014-2020

Chata pod Hájkem
žadatel Biofarma Pod Hájkem s.r.o, reg. č. 12/017/3130b/451/001390, 2007-2014

– Chov skotu s tržní produkcí mléka
Ing. Jan Vojta, hlavní zootechnik BONAGRO Blažovice, a.s.

Modernizace mléčné farmy Šlapanice
Žadatel BONAGRO Blažovice, reg. 15/001/0411h/564/000180, 2014-2020

– První velkopěstírna cherry rajčat v České republice
Ing. Václav Kuba, předseda představenstva ZD Haňovice

Skleníky Haňovice
žadatel ZD Haňovice, reg. č. 15/001/0411/671/001046, 2014-2020

– Úpravy vodních toků v rámci protipovodňových opatření
Tomáš Janovský, Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy
Vsetín

Hrazení bystřin Medůvka km 0,763-0,822 a 0,910-1,311
žadatel Lesy ČR, s.p., reg. č. 12/017/2241b/672/000050, 2007-2013

Workshop č. 4 : Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při
řešení vybavenosti obcí

Moderují Anna Čarková, Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje, a JUDr.
Radan Večerka, Spolek pro obnovu venkova ČR

– Projekty obce Vepříkov v rámci MAS Královská stezka

Petr Bárta, starosta obce Vepříkov

Rekonstrukce kulturního domu Vepříkov
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 10/010/41200/109/000994, 2007-2013

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Vepříkov
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 10/011/41200/109/001801, 2007-2013

Projekt volnočasových aktivit
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 13/018/41200/000086, 2007-2013

Mikrobus pro podporu komunit
žadatel obec Vepříkov, reg. č. 13/019/41200/0001566, 2007-2013

Příklady úspěšných projektů v obci Nová Lhota

Mgr. Antonín Okénka, starosta obce Nová Lhota

Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení
žadatel NL Aktiv, s.r.o., reg. č. 09/007/3130b/564/000664, 2007-2013

Hotel Nová Lhota
žadatel LIME, s.r.o., reg. č. 10/010/3130b/564/00101688, 2007-2013

Příklady úspěšných projektů MAS

Anna Čarková, Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje

Podejme si ruce s historií tří regionů
žadatel MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, reg. č.
11/013/4210a/451/000019, 2014-2000

Podejme si ruce s kulturním dědictvím
Žadatel Kyjovské Slovácko v pohybu ,reg. č.
08/005/4210a/232/000004, 2014-2000

Činnost eurocenter a evropské fondy

Ing. Nikola Sentlová, koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Zlín

10:00-10:20Dopolední coffee-break
10:20-11:20Tematické pracovní skupiny (workshopy) ve 4 tématech – kulaté stoly

Workshop č. 1 : Voda a stromy v krajině

Moderuje Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR

Workshop č. 2 : Obnova center malých měst (Manifest Evropského venkovského parlamentu – bod 20)

Moderují Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, předseda Komise cestovního ruchu Svazu měst a obcí ČR a místostarosta Havlíčkova Brodu, a Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR

Workshop č. 3 : Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika

Moderuje Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR, a Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR

Workshop č. 4 : Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí

Moderuje Anna Čarková, Krajské sdružení MAS Jihomoravského kraje

11:30Zveřejnění posterů z jednotlivých kulatých stolů
11:30-12.00Plenární zasedání

Shrnutí výsledků kulatých stolů

Moderátoři jednotlivých témat

12:00-13.00Oběd
13:00-14:00Plenární zasedání

Politika rozvoje venkova – budoucnost

Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV

Závěrečné shrnutí konference

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR

14:00Tombola