Témata

1. Voda a stromy v krajině

 • Význam pozemkových úprav pro akumulaci vody v krajině
 • Vodní nádrže a suché poldry v Šardicích
 • Projekty zadržování vody v MAS Buchlov
 • Zkušenosti sociálního podniku orientovaného na zeleň

2. Obnova center malých měst (Manifest Evropského venkovského parlamentu – bod 20)

 • Příklad regenerace městské památkové rezervace Strážnice
 • Zdravé město Valašské Klobouky
 • Obnova centra města Mšena

3. Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika

 • Zemědělské podnikání a agroturistika
 • Chov skotu s tržní produkcí mléka
 • První velkopěstírna cherry rajčat v České republice
 • Úpravy vodních toků v rámci protipovodňových opatření

4. Možnosti Komunitně vedeného místního rozvoje při řešení vybavenosti obcí

 • Projekty obce Vepříkov v rámci MAS Královská stezka
 • Příklady úspěšných projektů v obci Nová Lhota
 • Příklady úspěšných projektů MAS