Vážení přátelé venkova,

dovolte, abychom vás jménem partnerů, kteří se podílí na přípravě,  pozvali na výroční 10. Národní konferenci Venkov, která se v letošním roce uskuteční ve dnech 19. až 21. září 2018 ve starobylém městě Strážnice na moravském Slovácku. Pořadatelem tohoto jubilejního ročníku, s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov, se stal Spolek pro obnovu venkova ČR; vlastní organizaci konference budou zajišťovat Místní akční skupina (MAS) Strážnicko a Turistická asociace Slovácko (TAS).

Hlavními partnery letošní konference jsou Jihomoravský kraj, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Česká biskupská konference, Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství pan Miroslav Toman a hejtman Jihomoravského kraje pan Bohumil Šimek.

V rámci 100. výročí vzniku Československa se akce koná v rodném kraji T. G. Masaryka. Přivítáme vás v malebném kraji moravského Slovácka, který je znám svým foklorem, tradicemi a gastronomií, což okusíte v bohatém doprovodném programu. V rámci exkurzí na Strážnicko, Hodonínsko, Kyjovsko a Horňácko bude příležitost navštívit i řadu ukázkových projektů, které přispěly k zlepšení života místních obyvatel tohoto krásného koutu naší republiky.

Nosnými tématy letošního ročníku jsou voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj venkova, obnova center malých měst a společná zemědělská politika. Konference Venkov plní mimo jiné úlohu národního venkovského parlamentu a její závěry jsou pak diskutovány na evropské úrovni. Program konference naleznete zde.

Motto letošní konference zní „Žijeme venkov“. Připravovaný program tak jistě nabídne Vám, účastníkům, kteří se řádně zaregistrují, mnoho podnětů, jak tento slogan aktivně naplnit.

Otakar Březina za Místní akční skupinu Strážnicko a Josef Smetana za Turistickou asociaci Slovácko

znak-obce-Straznice
ovoc_unie
česk bisk konferenc