Konference Venkov v říjnovém termínu


Registrace na konferenci je již uzavřena!


Vítejte na webových stránkách

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2020

Termín a místo konání: 12. – 14. 10. 2021

Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina)


NKV 2021 – ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Místo konání akce

DŮM KULTURY, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou

ZÁMEK, Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou

2. Doprava do místa konání akce

https://idos.idnes.cz/zdarnadsazavou/spojeni/

v místě funguje MHD

http://www.mhdzdar.cz/plan-site/

více viz příloha

3. Parkování

Parkoviště zimní stadion, Žďár nad Sázavou 1

49.5698919N, 15.9418664E

Parkoviště městský úřad, Dr. Drože, Žďár nad Sázavou

49.5652183N, 15.9374175E

Parkoviště Dům kultury, Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30

49.5662461N, 15.9380225E

Parkoviště Zámek Žďár nad Sázavou, Santiniho

49.5818192N, 15.9356797E

4. Hygienická opatření

Každý účastník se při registraci prokáže, v souladu s platnými opatřeními, potvrzením „O-N-T“

  • certifikátem o ukončeném očkování, od kterého uplynulo více než 14 dnů, nebo
  • certifikátem o prodělané nemoci v posledních 180 dnech, nebo
  • potvrzením o negativním PCR testu ne starším než 7 dní, nebo
  • potvrzením o negativním antigenním testu ne starším než 72 hodin

TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE NEBUDE ZAJIŠŤOVÁNO – bez jednoho z uvedených potvrzení nebude účastník na akci vpuštěn (storno poplatek z důvodu nedodržení pravidel je 100%). Účastník si může zajistit testování na některém testovacím místě.

  • na všech místech u vstupu bude umístěna dezinfekce
  • v přednáškových místech platí pro účastníky povinnost mít zakrytá ústa a nos (s výjimkou osob s poruchou intelektu), povinnost neplatí pro přednášející a v době konzumace občerstvení

Více viz www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

5. Ostatní

Viz níže. Doporučujeme složit na osminky.


Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou je městem přátelských a pracovitých lidí. Jsme uprostřed České republiky a Evropy, stejně daleko od zákazníků v západní Evropě i východních trhů. V působivé, turisticky atraktivní krajině Českomoravské vrchoviny. Je nám dobře dostupná nejdůležitější dálnice D1 a naše poloha je na přímé železniční trati mezi Prahou a Brnem. 

Město a jeho okolí má technickou průmyslovou tradici odkazující do poloviny minulého století na vznik velkých strojíren. Jsme městem techniků a inženýrů, vyrůstá zde již jejich třetí generace. V České republice jsme známí jako hub pro průmysl 4.0 díky inovativním a technologickým firmám působícím na poli automatizace, robotizace a umělé inteligence. Technický duch města umocňuje prestižní střední průmyslová škola, patřící mezi 10 nejlepších v zemi, a rychlá dostupnost druhého největšího univerzitního města Brna s technickou univerzitou. 

Jako město úzce spolupracujeme s místními podnikateli a školami tak, abychom vytvářeli dobré podmínky pro rozvoj podnikání a byli jsme zároveň atraktivním místem pro život, kde se uplatní kvalifikování lidé. Víme, že technické vzdělání, flexibilita a rychlá adaptibilita lidského kapitálu na měnící se podmínky prostředí bude klíčová pro výkon práce. Připravujeme se společně na budoucnost. I to je jeden z důvodu, proč Žďár nad Sázavou získal 1. místo v prestižní soutěži stání agentury pro podporu podnikání CzechInvest Investičně atraktivní region v ČR.

Jsme komunitní město orientované na zdravý životní styl a udržitelnost kvality života od školství, přes zdravotnictví, sport a kulturu, rozvíjíme Smart City a nade vše klademe důraz na zdravé životní prostředí. 


Partneři Národní konference venkov 2020