Materiály

Materiály ke stažení

Bude vložena

Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje


Ing. Lenka Kriegischová, řídicí orgán IROP, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů


Mgr. Stanislava Holbová, Odbor sociálních věcí, Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
Mgr. Jan Tourek, radní Kraj Vysočina


Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství


Bude vložena

Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP


Program

1. den konference – 12. října 2021

od 10:00Dům kultury, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou)Registrace účastníků
11:00 – 13:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Neformální jednání partnerských organizací
13:00 – 15:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Prezentace Ministerstva pro místní rozvojStrategické plánování rozvoje území: 

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ a Koncepce rozvoje venkova
– Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

– Integrovaný regionální operační program 21+
– Ing. Lenka Kriegischová, řídicí orgán IROP, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů
15:00 – 16:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Prezentace Ministerstva kultury a Kraje Vysočina
– Podpora péče o památky a kulturní dědictví 
– Venkov kraje Vysočina – koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina 2017 -2021
Podpora péče o památky a kulturní dědictví
– Ing, Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací – OMLUVEN

Venkov kraje Vysočina – koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina 2017 -2021
– Mgr. Stanislava Holbová, Odbor sociálních věcí, Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
– Mgr. Jan Tourek, radní Kraj Vysočina
18:00Nádvoří zámku
Zámek 8/8, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Slavnostní uvítání účastníků na Zámku Žďár nad Sázavou Ing. Veronika Vrecionová, Předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu
18:30Prostory zámkuSlavnostní program s večeří
20:00 – 21:00Prostory zámkuKomentované prohlídky zámku a muzea nové generace
20:00 – 24:00Individuální program – neformální posezení v prostorách zámku

2. den konference – 13. října 2021

8:00 – 12:00Veřejné prostranství – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Trh regionálních produktů
8:00 – 8:30 Vestibul – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Do/registrace  účastníků
8:30 – 9:15Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Zahájení konference:  
Vystoupení hostů
Zahájení konference:  
Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu

Vystoupení hostů
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou

Plenární zasedání
Úvodní příspěvky 

Plenární zasedání
Úvodní příspěvky k tématům konference
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově  I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově   
Program rozvoje venkova – inovace v zemědělství
Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
II. Klimatická změna a péče o krajinuII. Klimatická změna a péče o krajinu    
Nástroje péče o krajinu
Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
III. CLLD/LEADER a jeho budoucnostIII. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruchIV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  
Památky a historická města na venkově
Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově  
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově   
Moderátor: Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Prezentace:
„Moderní inovativní přístupy k zemědělství“ , žadatel Martin Brož
Projekt: Rozmetadlo minerálních hnojiv
Projekt: Postřikovač
Prezentuje Ing. David Brož, SMA ČR 

Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů“
Prezentuje Ing. Josef Škeřík, CSc. z SPZO a paní Ing. Alena Škeříková z CZU

„Precizní zemědělství“ – vystoupení zástupce Technické fakulty ČZU Praha

Farma Jan Frühbauer, bronzová medaile r. 2019, v programu exkurze trasa 2 projekty PRV k realizaci
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
II. Klimatická změna a péče o krajinu    
 
II. Klimatická změna a péče o krajinu    
Moderátor: Ing. Václav Hlaváč, ředitel  Regionálního pracoviště CHKO Žďárské vrchy

Prezentace:
„Poučení z praxe – průšvihy a nástroje obnovy lesa“ se zaměřením a s ukázkou spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru.
„Technika a technologie pro lesní hospodářství“
Prezentuje Constantin Kinský, majitel Zámku Žďár nad Sázavou

„Péče o půdu a zadržení vody v krajině“
Prezentuje Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova Univerzita

„Změna klimatu v realitě Vysočiny“
Prezentuje Ing. Zbyněk Bouda, jednatel, Energetická agentura Vysočiny
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
III. CLLD/LEADER a jeho budoucnostIII. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
Moderátor: JUDr. Radan Večerka

„Zkušenosti s LEADERem
Prezentuje Ing. František Winter, bývalý předseda NS MAS ČR, předseda ČMSZP

„Současnost LEADERu
Prezentuje Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS ČR

„LEADER – ztracená příležitost rozvoje venkova ?“ 
Prezentuje Anna Čarková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

„Příprava Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje venkova, odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch
Moderátor:
Ing. Mgr. Jan Sedláček, 1. místopředseda SMS ČR

Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR

Prezentace: 
„Historická města na Vysočině
– Miroslava Švaříčková, starostka města Brtnice – města roku 2018

– Ing. Miloň Slabý, starosta města Jemnice – historické město Kraje Vysočina 2019

„Potenciál venkova jsou lidé

Prezentuje Mgr. Ladislav Stalmach, starosta obce Vír – 1. místo v I. Kategorii soutěže Obec přátelská seniorům 2019

„Kreativní průmysl/kultura na venkově“

Prezentuje Mgr. Ing. Jan Sedláček, starosta obce Křižánky, „Vybudování komunitního centra Stodola“
 
Agroturistika na Vysočině

Prezentuje Soňa Ošmerová
12:00-13:00Suterén, restaurace – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Oběd
13:00-17:00Parkoviště u Sportovní haly
Komenského 973/4, 
591 01 Žďár nad Sázavou 
Exkurze po 5 trasách, odpovídající tématům konferenceEXKURZE

Trasa I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově 
– Ekologické zemědělství, potravináři:

Havlíčkova Borová, Zemědělská a.s., IČ: 25252267, „Nákup speciálních zemědělských strojů“
„Stavební úpravy objektů střediska“
 
Farma Jan Frühbauer, Havlíčkova Borová- Peršíkov, IČ: 14539870, bronzová medaile Farma roku 2019, „Inovace v technologii ustájení skotu“
 
Zemědělská a.s. Krucemburk, IČ: 60917962, „Modernizace technologie zpracování masa“
„Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů  na trh“


Trasa II. Klimatická změna a péče o krajinu
– Lesy a voda v krajině

Aréna K-1 Vysočina, Polička-Město, IČ: 02506611, sportovní a rekreační aktivity, význam pro rozvoj regionu, prezentace projektů města Nové Město na Moravě
 
Město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, „Talířová fréza“
„LC Svážnice“
 
Jiří Kunc, Sklené, IČ: 71204997, stříbrná medaile v programu Pestrá krajina 2018, „Rekonstrukce zimoviště a porodny KBTPM a skladu krmiv“
 
Obec Křižánky, 3. místo Vesnice roku 2012, „Znám křišťálovou studánku“


Trasa III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
–  Ráj poznání a inspirace na Vysočině

Mitrovský dvůr, a.s. Strážek, IČ: 27752411, „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů- Mitrovský dvůr, a.s.“
 
Centrum EDEN, Nový Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem, Představení MAS Kraje Vysočina v Centru EDEN, prezentace úspěšně realizovaných projektů PRV/LEADER


Trasa IV. Rozvoj potenciálu venkova
–   Zemědělství – návrat k rurální společnosti
 
Mlékárna Polná, spol. s r.o., Polná, IČ: 63493659, „Technologie strojového mytí forem“

Zemědělská akciová společnost Lípa, IČ: 25251660, „Inovace na mléčné farmě Lípa“

„Mléčná farma Lípa“.
 

Muzeum Polná – kulturní památky na malém městě Vysočiny
 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie – národní kulturní památka, Židovské muzeum a synagoga Polná


Trasa V. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch
 – Kulturní dědictví a památka UNESCO
 
Zámek Žďár nad Sázavou – muzeum nové generace
 
Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO
 
Kinský Žďár nad Sázavou, Zámek, IČ: 46901523, „Oplocování výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin“
18:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Večeře
19:00-20:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Zahájení Společenského večeraProgram s ochutnávkou regionálních potravin a ochutnávkou piv místních pivovarů
20:00-24:00Společenský večerSpolečenský večer, taneční večer s hudební skupinou PIKARDI

3. den konference – 14. října 2021

8:00-9:00Vestibul – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Do/registrace účastníků
9:00-9:30Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Plenární zasedání
Shrnutí exkurzí ve 4 tématech
Hlasování
Plenární zasedání
– zahájení Ing. Veronika Vrecionová
Shrnutí exkurzí ve 4 tématech
Zástupci jednotlivých tras
Hlasování
9:30-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Pracovní skupiny
Diskuse a příprava závěrů konference v pracovních skupinách
Pracovní skupiny
Diskuse a příprava závěrů konference v pracovních skupinách
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově  
   Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
II. Klimatická změna a péče o krajinu    
   Ing. Václav Hlaváč
III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost 
   
JUDr. Radan Večerka
IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  
   Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ing. arch. Jan Florian
10:30-11:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Strategický plán SZP 2021-2027
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru PRV MZe
11:15Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Zveřejnění výsledků pracovních skupin
11:30-12:30Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Plenární zasedání
Shrnutí výsledků pracovních skupin
Závěrečné shrnutí konference
Plenární zasedání
Moderátor: Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR a poslankyně Evropského parlamentu
 
Shrnutí výsledků pracovních skupin
Moderátoři jednotlivých témat
 
Závěrečné shrnutí konference
 
13:00-14:00Suterén, restaurace – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Oběd (v Domě kultury)

* Konečný program může být odlišný v rámci jednotlivých časových bloků