Materiály

Materiály ke stažení1. den konference – 12. října 202

Ing. Lenka Kriegischová, řídicí orgán IROP, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů


Mgr. Stanislava Holbová, Odbor sociálních věcí, Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
Mgr. Jan Tourek, radní Kraj Vysočina
2. den konference – 13. října 2021


Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství


Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP


Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR


Program

1. den konference – 12. října 2021

od 10:00Dům kultury, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou)Registrace účastníků
11:00 – 13:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Neformální jednání partnerských organizací
13:00 – 15:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Prezentace Ministerstva pro místní rozvojStrategické plánování rozvoje území: 

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ a Koncepce rozvoje venkova
– Ing. David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro řízení sekce regionálního rozvoje

– Integrovaný regionální operační program 21+
– Ing. Lenka Kriegischová, řídicí orgán IROP, vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů
15:00 – 16:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Prezentace Ministerstva kultury a Kraje Vysočina
– Podpora péče o památky a kulturní dědictví 
– Venkov kraje Vysočina – koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina 2017 -2021
Podpora péče o památky a kulturní dědictví
– Ing, Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací – OMLUVEN

Venkov kraje Vysočina – koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina 2017 -2021
– Mgr. Stanislava Holbová, Odbor sociálních věcí, Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
– Mgr. Jan Tourek, radní Kraj Vysočina
18:00Nádvoří zámku
Zámek 8/8, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Slavnostní uvítání účastníků na Zámku Žďár nad Sázavou Ing. Veronika Vrecionová, Předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu
18:30Prostory zámkuSlavnostní program s večeří
20:00 – 21:00Prostory zámkuKomentované prohlídky zámku a muzea nové generace
20:00 – 24:00Individuální program – neformální posezení v prostorách zámku

2. den konference – 13. října 2021

8:00 – 12:00Veřejné prostranství – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Trh regionálních produktů
8:00 – 8:30 Vestibul – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Do/registrace  účastníků
8:30 – 9:15Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Zahájení konference:  
Vystoupení hostů
Zahájení konference:  
Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně Evropského parlamentu

Vystoupení hostů
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou

Plenární zasedání
Úvodní příspěvky 

Plenární zasedání
Úvodní příspěvky k tématům konference
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově  I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově   
Program rozvoje venkova – inovace v zemědělství
Ing. Pavel Sekáč, Ph.D., náměstek pro řízení sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání, Ministerstvo zemědělství
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
II. Klimatická změna a péče o krajinuII. Klimatická změna a péče o krajinu    
Nástroje péče o krajinu
Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
III. CLLD/LEADER a jeho budoucnostIII. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS ČR
9:15-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruchIV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  
Památky a historická města na venkově
Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově  
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově   
Moderátor: Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Prezentace:
„Moderní inovativní přístupy k zemědělství“ , žadatel Martin Brož
Projekt: Rozmetadlo minerálních hnojiv
Projekt: Postřikovač
Prezentuje Ing. David Brož, SMA ČR 

Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů“
Prezentuje Ing. Josef Škeřík, CSc. z SPZO a paní Ing. Alena Škeříková z CZU

„Precizní zemědělství“ – vystoupení zástupce Technické fakulty ČZU Praha

Farma Jan Frühbauer, bronzová medaile r. 2019, v programu exkurze trasa 2 projekty PRV k realizaci
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
II. Klimatická změna a péče o krajinu    
 
II. Klimatická změna a péče o krajinu    
Moderátor: Ing. Václav Hlaváč, ředitel  Regionálního pracoviště CHKO Žďárské vrchy

Prezentace:
„Poučení z praxe – průšvihy a nástroje obnovy lesa“ se zaměřením a s ukázkou spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru.
„Technika a technologie pro lesní hospodářství“
Prezentuje Constantin Kinský, majitel Zámku Žďár nad Sázavou

„Péče o půdu a zadržení vody v krajině“
Prezentuje Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova Univerzita

„Změna klimatu v realitě Vysočiny“
Prezentuje Ing. Zbyněk Bouda, jednatel, Energetická agentura Vysočiny
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
III. CLLD/LEADER a jeho budoucnostIII. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
Moderátor: JUDr. Radan Večerka

„Zkušenosti s LEADERem
Prezentuje Ing. František Winter, bývalý předseda NS MAS ČR, předseda ČMSZP

„Současnost LEADERu
Prezentuje Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS ČR

„LEADER – ztracená příležitost rozvoje venkova ?“ 
Prezentuje Anna Čarková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

„Příprava Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-2027
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje venkova, odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
10:00-12:00Salonky – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch
Moderátor:
Ing. Mgr. Jan Sedláček, 1. místopředseda SMS ČR

Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR

Prezentace: 
„Historická města na Vysočině
– Miroslava Švaříčková, starostka města Brtnice – města roku 2018

– Ing. Miloň Slabý, starosta města Jemnice – historické město Kraje Vysočina 2019

„Potenciál venkova jsou lidé

Prezentuje Mgr. Ladislav Stalmach, starosta obce Vír – 1. místo v I. Kategorii soutěže Obec přátelská seniorům 2019

„Kreativní průmysl/kultura na venkově“

Prezentuje Mgr. Ing. Jan Sedláček, starosta obce Křižánky, „Vybudování komunitního centra Stodola“
 
Agroturistika na Vysočině

Prezentuje Soňa Ošmerová
12:00-13:00Suterén, restaurace – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Oběd
13:00-17:00Parkoviště u Sportovní haly
Komenského 973/4, 
591 01 Žďár nad Sázavou 
Exkurze po 5 trasách, odpovídající tématům konferenceEXKURZE

Trasa I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově 
– Ekologické zemědělství, potravináři:

Havlíčkova Borová, Zemědělská a.s., IČ: 25252267, „Nákup speciálních zemědělských strojů“
„Stavební úpravy objektů střediska“
 
Farma Jan Frühbauer, Havlíčkova Borová- Peršíkov, IČ: 14539870, bronzová medaile Farma roku 2019, „Inovace v technologii ustájení skotu“
 
Zemědělská a.s. Krucemburk, IČ: 60917962, „Modernizace technologie zpracování masa“
„Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů  na trh“


Trasa II. Klimatická změna a péče o krajinu
– Lesy a voda v krajině

Aréna K-1 Vysočina, Polička-Město, IČ: 02506611, sportovní a rekreační aktivity, význam pro rozvoj regionu, prezentace projektů města Nové Město na Moravě
 
Město Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, „Talířová fréza“
„LC Svážnice“
 
Jiří Kunc, Sklené, IČ: 71204997, stříbrná medaile v programu Pestrá krajina 2018, „Rekonstrukce zimoviště a porodny KBTPM a skladu krmiv“
 
Obec Křižánky, 3. místo Vesnice roku 2012, „Znám křišťálovou studánku“


Trasa III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost
–  Ráj poznání a inspirace na Vysočině

Mitrovský dvůr, a.s. Strážek, IČ: 27752411, „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů- Mitrovský dvůr, a.s.“
 
Centrum EDEN, Nový Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem, Představení MAS Kraje Vysočina v Centru EDEN, prezentace úspěšně realizovaných projektů PRV/LEADER


Trasa IV. Rozvoj potenciálu venkova
–   Zemědělství – návrat k rurální společnosti
 
Mlékárna Polná, spol. s r.o., Polná, IČ: 63493659, „Technologie strojového mytí forem“

Zemědělská akciová společnost Lípa, IČ: 25251660, „Inovace na mléčné farmě Lípa“

„Mléčná farma Lípa“.
 

Muzeum Polná – kulturní památky na malém městě Vysočiny
 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie – národní kulturní památka, Židovské muzeum a synagoga Polná


Trasa V. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch
 – Kulturní dědictví a památka UNESCO
 
Zámek Žďár nad Sázavou – muzeum nové generace
 
Kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – památka UNESCO
 
Kinský Žďár nad Sázavou, Zámek, IČ: 46901523, „Oplocování výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin“
18:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Večeře
19:00-20:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Zahájení Společenského večeraProgram s ochutnávkou regionálních potravin a ochutnávkou piv místních pivovarů
20:00-24:00Společenský večerSpolečenský večer, taneční večer s hudební skupinou PIKARDI

3. den konference – 14. října 2021

8:00-9:00Vestibul – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Do/registrace účastníků
9:00-9:30Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Plenární zasedání
Shrnutí exkurzí ve 4 tématech
Hlasování
Plenární zasedání
– zahájení Ing. Veronika Vrecionová
Shrnutí exkurzí ve 4 tématech
Zástupci jednotlivých tras
Hlasování
9:30-10:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Pracovní skupiny
Diskuse a příprava závěrů konference v pracovních skupinách
Pracovní skupiny
Diskuse a příprava závěrů konference v pracovních skupinách
I. Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově  
   Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
II. Klimatická změna a péče o krajinu    
   Ing. Václav Hlaváč
III. CLLD/LEADER a jeho budoucnost 
   
JUDr. Radan Večerka
IV. Rozvoj potenciálu venkova – kulturní dědictví a cestovní ruch  
   Mgr. Ing. Jan Sedláček, Ing. arch. Jan Florian
10:30-11:00Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Strategický plán SZP 2021-2027
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru PRV MZe
11:15Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Zveřejnění výsledků pracovních skupin
11:30-12:30Hlavní sál – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Plenární zasedání
Shrnutí výsledků pracovních skupin
Závěrečné shrnutí konference
Plenární zasedání
Moderátor: Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR a poslankyně Evropského parlamentu
 
Shrnutí výsledků pracovních skupin
Moderátoři jednotlivých témat
 
Závěrečné shrnutí konference
 
13:00-14:00Suterén, restaurace – Dům kultury, 
Dolní 183/30, 
591 01 Žďár nad Sázavou
Oběd (v Domě kultury)

* Konečný program může být odlišný v rámci jednotlivých časových bloků