Podpora měkkých opatření v pestré krajině (biopásy, krajinné prvky) a větší osvěta například prostřednictvím MAS přímo v místě potřeby – 19 %

V podmínkách českého zemědělství  je nutné více  podpořit a využít potenciál rozvoje krátkých dodavatelských řetězců a lokálního zpracování a prodeje  potravin – 19 %

Zachování kořenů, tradic, selského rozumu a jejich propojení s moderními trendy aneb “jít s dobou a nenechat si ukrást duši” – 19 %

Efektivně využívat diverzifikaci obnovitelných zdrojů energií a souvisejících moderních technologií dle lokálního potenciálu – 18 %

O jakých závěrech bylo hlasováno?

 • Podpora měkkých opatření v pestré krajině (biopásy, krajinné prvky) a větší osvěta například prostřednictvím MAS přímo v místě potřeby;
 • Zvýšení objemu prostředků pro zadržení vody v krajině a podpora biodiverzity;
 • Informační kampaně pro vlastníky půdy;
 • V  udržení zaměstnanosti na  venkově sehrávají rodinné farmy sedláků nezastupitelnou roli svým lokálním a  generačním potenciálem;
 • V podmínkách českého zemědělství  je nutné více  podpořit a využít potenciál rozvoje krátkých dodavatelských řetězců a lokálního zpracování a prodeje  potravin;
 • Pro  zajištění vyšší potravinové bezpečnosti České republiky je potřeba více podpořit lokální produkci a  lokální  zpracování zemědělské produkce;
 • Zemědělské dotace je potřeba ve vyšší míře orientovat na podporu udržitelné produkce potravin tj. produkce, která je v souladu s nastavenými  enviromentálními pravidly a cíli;
 • Zlepšení image zemědělství jako oboru a zvyšování povědomí o výhodách lokální produkce. Potřeba zapojit další ministerstva (školství, MPSV atd);
 • Komunikace s občany napříč generacemi a podpora mezigeneračního soužití;
 • Podpora lokálních socioekonomických vazeb;
 • Zachování kořenů, tradic, selského rozumu a jejich propojení s moderními trendy aneb “jít s dobou a nenechat si ukrást duši”;
 • Meziobecní spolupráce a sdílení zkušeností a dobré praxe;
 • Zachování venkovského genia loci a místní identity;
 • Efektivně využívat diverzifikaci obnovitelných zdrojů energií a souvisejících moderních technologií dle lokálního potenciálu;
 • Prosazovat schválení zákona o komunitní energetice s platnosti od 1. 1. 2024 a současně požadovat slevu na distribučních poplatcích pro komunitní energetiku dle vzdálenosti od výrobny;
 • Posílit metodickou pomoc, sjednotit terminologií, sdílet zkušenosti mezi jednotlivými iniciativami a zapojovat veřejnost a místní komunitu do přípravy a realizace komunitní energetiky.