Program konference

0. den konference – 16.05.2023

Od 12 hodin registrace účastníků – průběžně, vstup do Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí

Od 14 hodin průběžně ubytování v individuálně rezervovaných hotelích

Od 13 hodin jednání partnerské organizace KS NS MAS ČR Moravskoslezského kraje, 1. NP Kulturní centrum

Od 14 hodin jednání partnerské organizace Celostátní síť pro venkov, 1. NP Kulturní centrum

Doprovodné akce

výstavy „Má vlast cestami proměn“ – prostranství před vstupem do Kulturního centra,
„25 let soutěže Vesnice roku“ – v prostorách Kulturního centra,
Trh místních produktů (17. května 8:00-16.00) – před OD Albert, ul. Hlavní 1485,
Filmová smyčka VENKOV 2023 (16. května od 12:30 do 15:00; 17. května 19:00-24:00) – kinosál Kulturního centra

Společné setkávání a neformální jednání partnerských organizací

Agentura ochrany přírody a krajiny, Agrární komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Celostátní síť pro venkov, Česká biskupská konference, Českomoravská komora pozemkových úprav, Lesy ČR, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Ovocnářská unie ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení místních samospráv ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Společnost mladých agrárníků ČR, Spolek Cestami proměn, Spolek pro obnovu venkova ČR, Státní pozemkový úřad, Svaz měst a obcí ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky ČR

13:00-16:00
Občerstvení účastníků – průběžný coffee break v předsálí Kulturního centra

15:00-16:00
30. výročí Spolku pro obnovu venkova ČR, sál Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí

Prezentace a předání ocenění členům SPOV ČR

16:00-17:30
Aktuálně k rozvoji venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prezentace zástupce ministerstva pro místní rozvoj, sál Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Richard Nikischer, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj

16:00-18:00
Průběžný coffee break k prezentaci MMR ČR

19:00-23:00
Večer venkova v Beskydském pivovárku, Ostravice

1. den konference – 17.05.2023

8:00-9:00
Individuální ubytování, registrace účastníků

8:00-11:30
Průběžně v předsálí možnost individuálního coffee breaku

8:00-16:00
Trh místních produktů na prostranství před Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí

9:00-9:30
Plenární zasedání

Zahájení konference 
Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně, Spolek pro obnovu venkova ČR
Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., náměstek člena vlády, MZe
Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
RNDr. Helena Pešatová, starostka města Frýdlant n./O., senátorka
Ing. Jan Štefl, místopředseda, Asociace soukromého zemědělství ČR
Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel, Státní pozemkový úřad
Mgr. Mária Čuchtová, předsedkyně, Spolok pre obnovu dediny, Slovensko

9:30-10:40
Plenární zasedání

1)     téma Odolný venkov
Strategický plán SZP a vliv na krajinu
Ing. et Ing. Petr Dušek, vedoucí oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor rozvoje venkova
2)    téma Prosperující venkov
Udržitelná produkce potravin, diverzifikace zemědělských činností
Ing. Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR
3)     téma Propojený venkov
Dopady zelené politiky na oblast venkova
Mgr. Ondřej Krutílek, analytik evropské legislativy, poradce poslance, Evropský parlament
4)     téma Silnější venkov 
Dotační možnosti pro obce
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek člena vlády, MMR ČR

12:00-13:00
Oběd v předsálí Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí

19:00-19:30
Zahájení společenského večera v sálu Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně, Spolek pro obnovu venkova ČR

19:00-24:00
Společenský večer, večeře formou rautu

Kulturní vystoupení, prezentace místních produktů, hudební produkce k tanci, Filmová smyčka Venkov 2023

2. den konference – 18.05.2023

8:00-9:00
Registrace účastníků

8:00-11:30
Průběžně v předsálí možnost individuálního coffee breaku

9:00-9:30
Referáty o průběhu exkurzí

Hodnotí vedoucí pěti exkurzních tras

9:30-10:30
Pracovní skupiny – shrnutí workshopů a výstupů konference, formulace závěrů konference

1)    Odolný venkov, 
Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel
2)    Prosperující venkov
Ing. Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR
3)    Propojený venkov 
Milan Kazda, starosta obce Kněžice
4)    Silnější venkov
Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice

10:30-11:00
Plenární zasedání – prezentace závěrů 4 témat, příprava hlasování

11:00-11:30
On-line hlasování k formulovaným závěrům konference

11:00-11:45
Strategický plán SZP – výzvy v roce 2023

Ing.  Zuzana Dvořáková, odbor Řídicí orgán rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství

11:45-12:00
Plenární zasedání – shrnutí workshopů a výstupů konference, výsledky hlasování

12:00-12:30
Závěry konference a zakončení

Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně, Spolek pro obnovu venkova ČR

12:30-14:00
Oběd v předsálí Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí