16.5.2023

30. let Spolku pro obnovu venkova 2023

Aktuálně k rozvoji venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prezentace zástupce ministerstva pro místní rozvoj, sál Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí

17.5.2023

Strategický plán SZP a vliv na krajinu
Ing. et Ing. Petr Dušek, vedoucí oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor rozvoje venkova

Udržitelná produkce potravin, diverzifikace zemědělských činností
Ing. Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Dopady zelené politiky na oblast venkova
Mgr. Ondřej Krutílek, analytik evropské legislativy, poradce poslance, Evropský parlament

Dotační možnosti pro obce
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., náměstek člena vlády, MMR ČR

Odolný venkov


Pozemkové úpravy – cesta ke zdravé krajině
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., projektantka pozemkových úprav, člen představenstva ČMKPÚ


Pozemkové úpravy – nástroj pro realizaci krajinotvorných opatření
Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka odboru, Odbor pozemkových úprav SPÚ


Podpora biodiverzity v podmínkách Těšínského Slezska
Ing. Marek Daňhel, zemědělský podnikatel, oceněn stříbrnou medailí v rámci programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020


Agrolesnictví – osvědčený směr péče o krajinu
Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel, aktivní člen mnoha výzkumných zemědělských sdružení, oceněn stříbrnou medailí v rámci programu ASZ ČR Pestrá krajina 2021

Prosperující venkov


Krátké dodavatelské řetězce a možnosti jejich rozvoje v podmínkách českého zemědělství
Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Krátké dodavatelské řetězce 
Bc. Ing. Jitka Merunková, Kraj Vysočina, Odbor životního prostředí a  zemědělství, vedoucí Oddělení zemědělství


Praxe na rodinné biofarmě a udržitelná produkce potravin
Ing. Markéta Menšíková, Farma Menšík, Klub podnikavců v Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy

Propojený venkov


Komunitní energetika: současný stav příprav legislativního prostředí a dotačních příležitostí
Mgr. David Blažek, Unie komunitní energetiky
Jakub Rejzek, Výbor nezávislého ICT průmyslu


Energetika na vesnici 21. století
Ing. Jiří Krist, místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin, ENERKOM Opavsko


Řeka – chytrá obec SENcito, obec oceněná v soutěži MMR Komunální projekt roku 2022
Tomáš Tomeczek, starosta obce Řeka


Energeticky soběstačná obec a komunitní energetika
Milan Kazda, starosta obce Kněžice, 3. místo Ocenění Evropské komise za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku

Silnější venkov


Podnikání na venkově
Ing. Eva Hamplová, MAS Český sever, předsedkyně, Pracovní skupina Podnikání při NS MAS ČR
Ing. Roman Haken, ředitel CpKP Střední Morava


SMART přístupy – technologie a inovace na venkově
Mgr. Miloslav Oliva, předseda, Krajská síť NS MAS Středočeského kraje


Propojení místních aktérů při rozvoji venkova.
Jiří Řezníček, starosta obce Tučín, předseda SPOV OK


Venkov přátelský každému věku
Mgr. Anna Mužná, starostka obce Skotnice

18.5.2023

Strategický plán SZP – výzvy v roce 2023
Ing.  Zuzana Dvořáková, odbor Řídicí orgán rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství

SMS ČR a řešení DTM pro obce
Ing.  Pavel Macoun, SMSData s.r.o.